• Featured Video Play Icon

  Allemansrätten

  Allemansrätten är en otroligt rättighet som många tar för givet.
  Den ger alla tillgång till naturen där man kan både uppleva äventyr och vila upp sig.
  Men med rättigheter kommer även skyldigheter. Det handlar om att du måste ta ansvar för natur, djurliv, markägare och andra besökare.

  Genom att läsa denna text kommer du lära dig mycket om vad du behöver veta för att nyttja allemansrätten korrekt. Du kommer bland annat få lära dig dina rättigheter, skyldigheter och allemansrättens ursprung.

  Skulle du efter att ha läst den här texten ha frågor kan du enkelt kontakta oss genom att trycka här. Vi återkomma då med svar och fyller på denna sida med den information som saknades.

  Rättigheter och skyldigheter

  Allemansrätten ger dig rätten att färdas över privat mark i naturen och vistas på marken tillfälligt. När du vistas på en plats har du rätt att bland annat plocka bär, svamp och andra växter, övernatta och göra upp eld.

  När det kommer till skyldigheter är det däremot svårare att avgöra vad som är okej och inte. Det kan exempelvis vara definitionen av att vistas ”tillfälligt” på en plats samt veta hur mycket av någonting man får plocka. Det lättaste sättet att kunna avgöra detta är att utgå ifrån Naturvårdsverkets sammanfattning: ”Inte störa – inte förstöra”. Du får till exempel inte störa markägaren eller djuren, och du får heller inte riva upp blåbärsbuskarna när du plockar dess bär eller bryta loss grenar för att göra upp eld.

  Elda i naturen

  Allemansrätten ger oss många rättigheter, men tänk på att rätten att elda inte alltid gäller. Om du ska göra upp en eld måste du göra det på en passande underlag som grus och sand för att minimera spridningsrisken. Om du trots detta gör upp en eld på exempelvis mossa eller annan brännbar yta finns det risk att det prider sig eller att det ligger kvar glöder efter att du har lämnat platsen som sedan flammar upp. Undvik alltid att elda på och intill bergshällar och stenblock då dessa kan spricka och bilda ärr i naturen som aldrig läker.

  Att hitta virke för din eld är enkelt i vissa fall, och rent av omöjligt i andra. Du får enbart elda med det som ligger på marken och inte är vindfällt. Exempelvis kottar, barr och kvistar går bra, medans grenar från träd och växande gräs ej är tillåtet. Om du vistas inom dedikerade friluftsområden kan det finnas ved utplacerad vilket blir väldigt användbart i regnigt väder.

  Råder det eldningsförbud får du enbart använda kolgrillar och små friluftskök. Trots att du finner en eldstad får du inte göra upp eld vid eldningsförbud. Och kom ihåg att i naturreservat och nationalparker gäller ibland andra regler.

  Grus och sand är optimala rekommenderade underlag för en lägereld
  Meinberg, Timothy. 2017.

  Övernattning och tältning

  Som regel utgår man från att övernattning enbart är tillåtet en natt och att man ska hålla avstånd från markägarens bostad. Men om du är mycket långt borta från markägaren kan detta diskuteras och övernattning flera nätter leder då mycket sällan till straff.

  Om du ska tälta inom ett naturreservat eller nationalpark ska du ha i åtanke att det enbart är tillåtet på markerade platser – om inget annat skrivs – och att det förekommer tältningsförbud. En annan plats där det ibland är tältningsförbud är friluftsområden.

  Tänk alltid på att aldrig slå upp din lägerplats på använd betesmark, jordbruk eller plantering. En bra tumregel är att utgå ifrån att hitta mark som inte används av någon och som du påverkar så lite som möjligt när du slår upp tältet.

  Plocka blommor, bär och svamp

  När du plockar blommor, bär, svamp eller dylkigt i naturen måste du tänka på att det förekommer fridlysta växter. Olika fridlysta växter har olika regler. Vissa får du plocka som bucket för privat bruk (ej försäljning) så länge du du ej gräver upp de med rötterna, medans andra får du varken plocka, ta bort eller skada frön på. Du kan läsa mer om fridlysta arter här.

  Lagtexterna gällande detta måste ibland tolkas lite fritt. Enligt lagtexten får du inte plocka mossa utan markägarens tillsåtnd. Men i små mängder – och ej för försäljning – ska detta gå bra. Dessutom involverar lagen att man ej får plocka stenar. Men som de flesta delar av allemansrätten handlar det om tolknig och mängd. Att ta flera stora stenar är ej tillåtet, men några få mindre ska absolut inte vara några problem.

  Bär och svamp får inte plockas så länge de står på rot eller sitter på ris. Dock är det fritt att plocka svamp som växer på marken (där allemansrätten gäller). Om du har turen att finna tryffel i skogen bör du unvika att plocka denna då rättsläget gällande denna svamp är oklar då den oftast behöver grävas upp.

  Att plocka bär är tillåtet i både stora som små grupper, privat som kommersiellt bruk. Däremot bör alltid den som arrangerar plockningen ha talat med markägaren innan. Markägaren har enbart rätt att stoppa detta om det leder till någon form av skada (att bli störd räknas ej som skada).

  Om du planerar att plocka nötter och ollon måste du tyvärr tänka om då dessa ej inte ingår i allemansrätten. Om du är på jakt efter något av dessa kan du alltid be markägaren om lov.

  Skulle du stöter på en ödetomt har du rätt att plocka förvildada frukter och bär. Men notera att det förekommer andra regler än de som är skrivna här inom vissa naturreservat och nationalparker.

  Allemansrättens tillåter dig att plocka blommor, bär och svamp
  Hendry, Patrick. Annika’s Yuki. 2017.

  Ursprung

  Våran härliga allemansrätt kom till genom att myndigheterna ville underlätta för tätortsbefolkning att komma ut i naturen. När uttrycket kom efter andra världskriget(1940-talet) fanns det ingen lag som stöttade denna rättighet. Men år 1994 skrev dem detta in i en av Sveriges grundlagar (regeringsformen, RF) och står kvar där än idag.

  Allemansrätten i andra delar av världen

  Allemansrätten i Sverige, finland och Norge (notera att Danmark ej är inkluderat) grundar sig alla på samma huvudprincip men skiljer sig något när det kommer till rättigheterna. Dock ingår det att röra sig till fots, övernattning och plocka bär, svamp och dylikt i alla dessa länder.

  Länder utöver dessa är oftast betydligt svårare när det kommer till vistelse i naturen. Önskar du att nyttja naturen i ett annat land bör du söka upp exakt information för just det land du planerar ditt besök i. På Wikipedia kan du läsa grundläggande om ytterligare några länder.

  Nationalpark och naturreservat

  Tänk på att det oftast finns unika regler för nationalparker och naturreservat. Det kan handla om bland annat eldning, tältning och plocking av blommor. Sök alltid upp det område du ska besöka om du planerar vistelse där som inkluderar annat än vanding.

  Allemansrätten täcker inte alltid organiserad verksamhet
  D’Silva, Ashim. Backpackers. 2016.

  Exempel på scenarier

  Scenario 1: Stör och förstör

  John ska vandra i naturen med en mindre grupp vänner och väljer att deska slå upp sina tält i närheten av en stuga där markägarna bor. Under natten spelar de hög musik genom en portabel högtalare och bryter loss grenar från granar för att hålla brasan vid liv under den sena korvgrillningen.

  I detta exempel utför John och hans vänner ett flertal fel. Det första felet är att de stör markägarna. För att göra detta rätt hade de kunnat börja med att placera sig längre bort från markägarna då inte inte alltid uppskattas när campare slår läger nära bostäder . Det andra felet dem utför är att spela hög musik som både stör markägarna och naturlivet. Och sist men inte minst, får de absolut inte bryta grenar från träden för att hålla brasan vid liv.

  Scenario 2: För många tält på privat mark

  Lina tar med en stor grupp kompisar ut till en stor skog i norra Sverige där de ska sova två nätter. De slår upp åtta tält och lagar sin mat med trangiakök.

  Att slå upp tält i stora grupper är inte tillåtet utan tillstånd från markägaren då risken för markskador och sanitära olägenheter blir betydligt större.

  Slutord

  Om du har läst all text på den här sidan har du säkert tänkt på att du oftast måste söka upp platsen du ska du besöka innan du beger dig ut. Vi rekommenderar att du har detta som en tumregel och värnar om våran allemansrätt.
  Mer om allemansrätten finner ni här.

  Har du frågor, funderingar eller önskemål på ytterligare exempel? Tveka då inte att kontakta oss!