• Hypotermi (nedkylning)

  Hypotermi är farligare än vad många tror. Och på grund av detta så sker många dödsfall och olyckor varje år (cirka 30-45 personer per år avlider). Något som antagligen skulle kunna minska om kännedomen kring hypotermi ökade.

  Hypotermi kallas det när kroppstemperaturen har sjunkit så pass att kroppens normala funktioner försämras. Hypotermi är dessutom något som på våra breddgrader kan utgöra en risk året runt. Detta är inte många medvetna om.

  Hur visar sig hypotermi?

  Hos en nedkyld person försvinner gradvis förmågan att kunna tänka klart och denne kan därför själv ha svårt att förstå att han/hon är i behov av första hjälpen. Lär dig därför att känna igen vissa tecken som finns vid hypotermi.

  När temperaturen går ned under +35°c så kommer kroppen att försöka få upp temperaturen genom att darra/huttra. Då kan pulsen öka och andningen bli snabbare. Det som märks först är trötthet, tysthet, dåligt humör och ett påverkat omdöme, men även sämre koordinationsförmåga. Vid ännu lägre kroppstemperatur så kommer sannolikt oro och apati (frånvaron av sinnesrörelse) att visa sig. Detta kan senare gå över till hallucinationer.

  Vid cirka +33°c så slutar faktiskt kroppen att huttra. Då kommer även andningen att bli mer ytlig och hjärtfrekvensen sänks. Här är det inte långt kvar till medvetslöshet. Det är nämligen så att kroppen vid dessa temperaturer börjar att nedreglera sina funktioner. Ämnesomsättningen minskar och kroppen förbrukar mindre syre. Till slut så upphör även andningen.

  Liljeholm, Isaac. 2019.

  Vad du SKA göra:

  • Rädda personen från kylan om det är möjligt. När det inte går att ta sig inomhus så bör personen skyddas från väder och vind. Glöm inte heller att mycket kyla kommer från marken. Lägg på extra kläder, sovsäckar, filtar och liknande för att förhindra ytterligare värmeförlust.
  • Om personen är medvetslös så ska denne läggas i stabilt sidoläge (se video). Om personen är vid medvetande kan denna ligga på rygg.
  • Byt ut blöta kläder mot torra om det finns att tillgå. Men ge inte bort mer av dina egna än vad du är säker på att du klarar av att avvara.
  • Om personen är kapabel att dricka själv så kan du ge varm söt dryck.
  • Aktiv uppvärmning kan ske om personen bara är lätt nedkyld men bör ändå ske långsamt. Då lämpligast via armhålor och skrev med hjälp av t.ex. värmepåsar eller flaskor med varmvatten.
  • Kontrollera medvetande, andning och puls under en minut. Det är viktigt att vara mycket noga vid detta steg då puls och andning kan vara mycket svaga. Om det saknas andning så påbörja HLR.

  Vad du INTE SKA göra:

  • Värm inte upp en kraftigt nedkyld person för snabbt. Använda alltså inte varmt vatten i duschen, värmelampor eller bastun.
  • Värm inte upp lemmarna först. Det kan leda till att kallt blod rusar tillbaka mot hjärta, lungor och hjärnan, vilket kan sänka kroppstemperaturen ytterligare men även påverka hjärtrytmen.
  • Massera eller gnugga inte upp värme i personen.
  • Ge inte de olycksoffret alkohol.

  Att förebygga nedkylning

  Det viktigaste man kan göra är att vara ordentligt förberedd, vilket avser både utrustning och kunskap. Detta är extra viktigt för friluftsutövare som regelbundet rör sig i och kring vatten. Till exempel paddlare. Vatten leder nämligen bort kroppsvärmen 25 gånger snabbare än luft. Så att hamna i vatten kan därmed vara direkt livsfarligt.

  De som rör sig i och kring vatten bör därför regelbundet träna sin andning samt deltag i övervakad isvaksträning. Man har nämligen bara drygt tio minuter på sig i kallt vatten. Sedan blir händer och fingrar så kalla så de blir obrukbara. Och efter en halvtimme är man troligtvis medvetslös.

  Man ska även se till att ha packat torra kläder, en mössa, kanske en filt och möjlighet till värme. Det kan vara till exempel utrustning för att snabbt göra upp eld, värmepåsar, varmt vatten i termos eller dylikt. Se även till att ha god koll på isförhållandet och kommande väderlek.

  Glöm inte att larma på hjälp om du träffar på en kraftigt nedkyld människa. Professionell vård är i många fall livsnödvändigt vid hypotermi. Även då personen i fråga är vid medvetande kan detta vara nödvändigt. Speciellt om personen börjat uppvisa tecken på apati eller förvirring. Så chansa inte. Larma på hjälp!

  Omslagsbild: Bowman, Daniel. 2015.