• Featured Video Play Icon

  Hur du utför stabilt sidoläge

  Vår serie om första hjälpen fortsätter! I detta avsnitt visar Robert från Lagerstedt Säkerhetsentreprenad hur man utför ett stabilt sidoläge (tidigare kallat framstupa sidoläge). Utöver detta ger han även tips på hur man enkelt flyttar personen på lättast vis.

  När olyckan är framme kan det vara kritiskt att du vet hur du lägger en person i stabilt sidoläge. Syftet är att hålla luftvägarna öppna och förhindra tungan och maginnehållet från att kväva olycksoffret.

  Stabilt sidoläge används främst om en person blivit utsatt för våld mot huvudet och förlorat medvetandet. Detta kan ske genom att personen fallit med huvudet mot bland annat stock och sten. Men det används även vid akuta sjukdomsfall. Det kan vara sjukdomar som gör att man tappar medvetandet eller förlorar så mycket energi att man tappar medvetandet.

  Flytta bort från eventuell fara

  Som ni ser så korslägger Robert armarna på olycksoffret. Han drar sedan honom med armarna placerade genom armhålorna. På detta vis så kan man flytta personer som är mycket tyngre än en själv.

  Man kan vilja flytta på en person av flera anledningar. Självklart för att få bättre förutsättningar för ett stabilt sidoläge. Men det kan även vara så att omgivningen utgöra fara för både olycksoffret och ”räddaren”. Det kan handla om nedfallande stenar, trafikerade vägar eller liknande.

  Det är dock viktigt att säkerställa att olycksoffret inte har några skador som kan riskera livet på denne genom en förflyttning. Detta kan ni lära er mer om genom att gå en kurs om L-ABCDE hos till exempel Lagerstedt Säkerhetsentreprenad.